Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

9679 aaab 500
Reposted fromink ink viabackground background
3936 23fb 500
Reposted frombackground background
1466 cd58
Reposted fromanananana anananana
4779 3b25
Reposted fromanananana anananana viadimer dimer
TheGenuineM

May 14 2015

TheGenuineM
 1. WSZYSTKO JUŻ BYŁO, WIĘC SKORO MAMY WSZYSTKO, NIE MAMY NIC.
2. WSZYSTKO JUŻ BYŁO. OPRÓCZ NAS.
3. PRZEPOWIADAMY UTRATĘ WSZELKIEJ NADZIEI NA PIĘĆ MINUT PRZED FAKTEM.
4. MÓWIMY: ZACZNIJ SAM NISZCZYĆ, ZANIM ZOSTANIESZ ZNISZCZONY.
5. MÓWIMY: WYMIOTUJ. ZBYT DŁUGO KARMIONO CIĘ NA SIŁĘ.
6. MÓWIMY: PANIKUJ. NIC NIE JEST I JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE W PORZĄDKU.
7. MÓWIMY: JESTEŚ TYM, CO LECI W TELEWIZJI.
8. MÓWIMY: WSZYSTKIE TWOJE WZORCE OSOBOWE WYMYŚLONO, ZANIM SIĘ URODZIŁEŚ.
9. MÓWIMY: WYRAZY I ZDANIA SIĘ SKOMPROMITOWAŁY. WRZASK JESZCZE NIE.
10. MÓWIMY: NIE ISTNIEJESZ. ZACZNIJ. RZYGAJ KRWIĄ.
11. MÓWIMY: ŻYCIE JEST JAK GRA VIDEO BEZ SZANS NA WYGRANĄ.
12. NIC NIE JEST PRAWDZIWE, WSZYSTKO JEST DOZWOLONE. TO JEST ROZKAZ.
13. JESTEŚMY RADIEM ARMAGEDDON.

- Nie potrzeba przedstawiać.
9113 c15a
Reposted fromtwice twice vialady-of-theflowers lady-of-theflowers
TheGenuineM
/n. oszvald.
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
TheGenuineM
/n. oszvald.
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
TheGenuineM
TheGenuineM
7415 fd0c
TheGenuineM
TheGenuineM
7833 8eb1
Reposted fromkombinat kombinat viautoopia utoopia
TheGenuineM
5297 72f9
TheGenuineM
9283 11f0
Reposted fromczystemysli czystemysli viautoopia utoopia
TheGenuineM
Reposted fromweightless weightless viamalaladypunk malaladypunk
TheGenuineM
9063 b0ed 500
O <3
Reposted frommalaladypunk malaladypunk

May 05 2015

TheGenuineM
9572 de94 500
Reposted fromspecific-humor specific-humor viadimer dimer
2857 42db
Reposted fromtwice twice viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 01 2015

TheGenuineM
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl