Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

TheGenuineM
Reposted frommr-absentia mr-absentia

July 24 2018

TheGenuineM
6371 6a8d 500
TheGenuineM

July 08 2018

TheGenuineM

March 16 2018

TheGenuineM
7948 f008

September 18 2017

TheGenuineM
9640 5ab4 500

May 21 2015

4659 544d 500

vjeranski:

Karine Léger
EVERYTHING IN BETWEEN :: 60x24

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper
2757 680e 500

v0tum:

A man feeding swans and ducks from a snowy river bank in Krakow.

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper
0209 e19c 500

fotojournalismus:

Approaching Shadow, 1954. Photo by Fan Ho.

Fan Ho is one of Asia’s most beloved street photographers, capturing the spirit of Hong Kong in the 1950s and 60s.

(via guardian)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper
TheGenuineM

Hiromu Kira, The Thinker, 1930

Reposted frommr-absentia mr-absentia viabackground background
8435 470d 500

casadabiqueira:

Pozzuoli, trattoria

Pietro Donzelli, 1949

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper
TheGenuineM
TheGenuineM
Reposted fromheima heima viaanananana anananana
9679 aaab 500
Reposted fromink ink viabackground background
3936 23fb 500
Reposted frombackground background
1466 cd58
Reposted fromanananana anananana
4779 3b25
Reposted fromanananana anananana viadimer dimer
TheGenuineM

May 14 2015

TheGenuineM
 1. WSZYSTKO JUŻ BYŁO, WIĘC SKORO MAMY WSZYSTKO, NIE MAMY NIC.
2. WSZYSTKO JUŻ BYŁO. OPRÓCZ NAS.
3. PRZEPOWIADAMY UTRATĘ WSZELKIEJ NADZIEI NA PIĘĆ MINUT PRZED FAKTEM.
4. MÓWIMY: ZACZNIJ SAM NISZCZYĆ, ZANIM ZOSTANIESZ ZNISZCZONY.
5. MÓWIMY: WYMIOTUJ. ZBYT DŁUGO KARMIONO CIĘ NA SIŁĘ.
6. MÓWIMY: PANIKUJ. NIC NIE JEST I JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE W PORZĄDKU.
7. MÓWIMY: JESTEŚ TYM, CO LECI W TELEWIZJI.
8. MÓWIMY: WSZYSTKIE TWOJE WZORCE OSOBOWE WYMYŚLONO, ZANIM SIĘ URODZIŁEŚ.
9. MÓWIMY: WYRAZY I ZDANIA SIĘ SKOMPROMITOWAŁY. WRZASK JESZCZE NIE.
10. MÓWIMY: NIE ISTNIEJESZ. ZACZNIJ. RZYGAJ KRWIĄ.
11. MÓWIMY: ŻYCIE JEST JAK GRA VIDEO BEZ SZANS NA WYGRANĄ.
12. NIC NIE JEST PRAWDZIWE, WSZYSTKO JEST DOZWOLONE. TO JEST ROZKAZ.
13. JESTEŚMY RADIEM ARMAGEDDON.

- Nie potrzeba przedstawiać.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl