Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

June 06 2017

TheGenuineM
8449 62a8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamr-absentia mr-absentia
TheGenuineM
4547 f131
Reposted fromgreensky greensky viaAmericanlover Americanlover
TheGenuineM
8967 a706
Reposted fromzciach zciach viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
2940 4815
Reposted fromamatore amatore
2929 5dae
Reposted fromamatore amatore
9912 af6b 500
Reposted fromstfn stfn viapuszkamileny puszkamileny
TheGenuineM
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
1689 f6b6 500
Reposted fromamatore amatore viapuszkamileny puszkamileny
TheGenuineM
1194 c064
TheGenuineM
8530 b296 500
Reposted fromzolwik zolwik viapuszkamileny puszkamileny

May 22 2017

TheGenuineM
7385 4e43
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 08 2017

TheGenuineM

May 04 2017

TheGenuineM
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viapuszkamileny puszkamileny
TheGenuineM
6198 02ac 500
FRANK LLOYD WRIGHT, Marin County Civic Center, San Rafael California, 1962
Reposted fromshlomo shlomo viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 03 2017

TheGenuineM

Zakochany

Najmądrzejsi są zakochani, bo od nich dużo możemy się nauczyć. Ile uczymy się od nich dobroci!

Kiedyś urwał się guzik od wdzianka panny młodej. Od razu pan młody rzucił się jak bramkarz i w locie go przyłapał.

Kiedyś jeden płatek gerbery opadł z bukietu panny młodej, a już pan młody zerwał się i tak gwałtownie się nachylił, że pękły mu z trzaskiem szelki.

Kiedyś pana młodego ukuła igła z choinki i zaraz podbiegła panna młoda, żeby dmuchnąć na bolący palec.

Od zakochanych można się uczyć miłych słów: moja różo, moja cebulko, mój ty szczypioreczku zielony.

Zakochani mówią tak, jakby się uczyli tylko botaniki, a zagniewani -jakby się uczyli tylko zoologii, bo mówią: ty ośle, baranie, ty foko, ty byku.

Najlepsi nauczyciele -to zakochani!

April 30 2017

TheGenuineM
6327 31fe 500

April 27 2017

TheGenuineM

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapuszkamileny puszkamileny
TheGenuineM
0458 831e 500
Reposted fromkaiee kaiee viapuszkamileny puszkamileny
TheGenuineM
Miło jest spróbować.
— Francesco Petrarca
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapuszkamileny puszkamileny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl